”Energetyzacja dotykiem”

”Energetyzacja dotykiem”#Harmonia to uosobienie ładu i symetrii, a człowiek żyjący w równowadze ciała, emocji i duszy potrafi zdziałać cuda. Wszyscy jesteśmy tak samo zbudowani, ale jedni są bardziej energetyczni a niektórzy ociężali. Ciało nasze jest swego rodzaju mapą pokazującą obszary na których następuje kumulacja różnego rodzaju #emocji nieprzeżytych, niewyzwolonych powodujących autentyczną deformację i schorzenia w określonych partiach #ciała, np. postawa „tors gladiatora” – oznacza nadmierne ambicje, przerost pragnień, albo „wiotkie nogi” – brak oparcia w sobie i ugruntowania się w rzeczywistości, tudzież tzw. „wdowi garb” – to kumulacja niewyzwolonego gniewu. Zatem żeby w pełni móc korzystać z dobrodziejstw i możliwości jakie daje ludzki #organizmu wskazane jest przywrócenie wewnętrznej #równowagi, wyzwolenie energii, pozbycie się cielesnych, #psychofizycznych blokad i emocjonalnych #zahamowań. Ludzki organizm można porównać do skały, na której każda silna emocja, wstrząs pozostawia pęknięcia mające wpływ na obecne funkcjonowanie i postawę. A taka deformacja w ciele jest wynikiem nagromadzenia się zgorzeli hamujących przepływ emocjonalny i energetyczny, które w konsekwencji uniemożliwiają ekspresję tłumionych uczuć wywołując szkodliwą dysharmonię. Aby mogło dojść do #zharmonizowania sylwetki i postawy ciała należy zniwelować dosłownie rozpracować w nim powstałe blokady, wszelkie złogi i udrożnić przepływ energetyczny po to by organizm mógł #sprawnie funkcjonować.Skutecznym sposobem na zrównoważenie organizmu są działania poprzez dotyk, który doenergetyzowuje ciało, a dzięki temu likwiduje #napięcia #mięśniowe, udrożnia przepływ w układzie krwionośnym i neurologicznym, likwiduje #ból wywołany stresem, a tym samym uruchamia procesy #zdrowienia. W efekcie poprzez #masaż osiąga się równowagę #bioenergetyczną, która jest zbawienna w skutkach. To idealnie ujmuje sentencja łacińska rzymskiego poety Juwenalisa “Mens sana in corpore sano” tzn. W zdrowym ciele, zdrowy duch.
Autor artykułu: Ewa Bukat (*Wykorzystując treść wskaż autora) #Alfazen #GabinetOdnowyBiologicznej #AlfazenMasażZdrowiaFotografia: pixabay afes

Dodaj komentarz